Íróiskola 2. - Idegen szavak toldalékolása

Manapság a regényekben jóformán csak külföldi nevekkel találkozhatunk, a fantasy és sci-fi írásokban pedig se szeri, se száma a fantázia szülte, sokszor kimondani is lehetetlen, nyakatekert kifejezéseknek. A néma hangra vagy bonyolult betűcsoportra végződő szavak ragozása egy kezdő író számára sokszor komoly fejtörést jelenthet, de szerencsére a legtöbb idegen szó toldalékolása a magyar szavak toldalékolása szerint történik, így a szabályok helyes alkalmazása – kellő gyakorlás mellett – hamar elsajátítható.

Sokan úgy gondolják, hogy az idegen kifejezések esetében – a látszólagos elkülönítés érdekében – kötőjellel kell a toldalékot a szavakhoz kapcsolni, azonban a legtöbb esetben közvetlenül is hozzácsatolhatjuk. Beszéd közben az agyunk automatikus helyezi a ragokat a szavak végére, így írás közben sincs más teendők, mint rájönni az adott szó helyes kiejtésére, és máris tudni fogjuk, hogy miként csatlakoztassuk hozzá a ragokat.

Kettőzött betűre végződő szavak

A dupla mássalhangzóra végződő tulajdonnevek esetében (-tt, -nn, -mm stb.) az ugyanazzal a betűvel kezdődő toldalék kötőjellel kapcsolandó a szóhoz.

Például: Scott-tól, Mann-nal, Grimm-mel

(Természetesen, az olyan toldalékok, amik a szóhoz csatolva nem eredményeznének három azonos betűt egymás mellett, kötőjel nélkül, közvetlenül kapcsolandók a szóhoz.)

A dupla mássalhangzóra végződő köznevek esetében az ugyanazzal a betűvel kezdődő toldalékok kapcsolásakor a három egyforma mássalhangzót kettőzöttre kell egyszerűsíteni.

Például: orra, tollal, jazzel

Hangérték nélküli betűre vagy bonyolult betűcsoportra végződő szavak

Ha az idegen szó utolsó betűjét nem ejtjük ki, vagy az utolsó kiejtett hangot bonyolult betűpár vagy betűcsoport jelöli, akkor a toldalékot kötőjellel kapcsoljuk a szóhoz.

Például: Voltaire-rel; Rousseau-t, Calais-ben, Montesquieu-höz

Az -i képző

Az i-re végződő helyiségnevek -i képzős alakjukban is egyetlen i-re végződnek, azonban kezdőbetűjük kicsire változik.

Például: helsinki

Az y-ra végződő helyiségnevekhez általánosságban kötőjel nélkül kapcsolódik az -i képző, azonban, ha a szóvégi y egy bonyolult betűkapcsolat utolsó betűje, akkor az i kötőjellel kapcsolódik hozzá. Ezen szavak kezdőbetűje szintén kicsi lesz.

Például: calgaryi, de: sydney-i

A néma hangra vagy bonyolult betűcsoportra végződő, egyetlen tagból vagy kötőjellel összefűzött tagokból álló szavakhoz az -i melléknévképző kötőjellel csatlakozik, kezdőbetűjük pedig kicsire változik.

Például: bordeaux-i, châlons-sur-marne-i

Több elemből álló idegen szavakhoz kötőjellel kapcsolódik az -i képző, azonban a fenti esetekkel ellentétben ezeknél a szavaknál a kezdőbetű nagy marad.

Például: New York-i, Los Angeles-i

Rövid magánhangzóra végződő szavak

Toldalékoláskor az a, e, o, ö betűkre végződő szavaknál a rövid magánhangzó hosszúra változik.

Például: Srí Lankán, San Franciscó-i, Victor Hugó-i

Többjegyű idegen betűk

A többjegyű betűvel végződő idegen szavakhoz közvetlenül kell kapcsolni a toldalékokat. Ezen szavak esetében figyelni kell arra, hogy a toldalékok az utolsó kiejtett hanghoz hasonulnak.

Például:
ae: Sopianaeból
ee: Tennesseeről
ii: Hawaiin
oo: Waterlooban
ou: Anjouk
sch: Boschsal
sh: Macintosht
th: Smithszel

A -val/-vel és -vá/-vé toldalékok

A -val/-vel és a -vá/-vé ragok v-je toldalékoláskor a szó utolsó kiejtett betűjéhez hasonul.

Például: Thomasszal, Alexszel, Jamesszel

Névelők

Az idegen szavak előtt a névelő minden esetben az adott szó kiejtéséhez igazodik.

Például: az hommage, az Haute Autorité

© 2017 www.wayersfantasy.hu