Minden napra egy novella Nyereményjáték "Amatőr Írók" részére.

Frank H. Grand: A vadász
Wayers novella

2017. 08. 09. A novella elolvasása

Fredric az erdőben lopakodott két nagy tölgyfa felé, amelyek alsó ágai összefonódtak. Nem mintha a fák árthattak volna neki, de az alattuk lévő csapdában vergődő lény már annál inkább. A hangja alapján egy óriás szarvasbogár lehetett, ami üregi bogár létére mindig ügyesen kimászott az ilyen egyszerű csapdákból.

Az ilyen gödrök alját általában hegyes fakarók erdeje díszíti, de ezét nem. Fredric tudta ezt, mivel egy hete ő maga ásta a csapdát. Vadász volt, és nem kis szerénytelenséggel szeretett magára úgy gondolni, mint a legjobbra a környéken. Tekintve, hogy nem használt gyilkos csapdákat, csak olyanokat, amik fogva tartják a vadakat, majd ő maga végzett velük egy egyszerű lándzsa segítségével, más vadászok is, bár vonakodva, de elismerték, hogy ő a legjobb. A vadászat ezen formája jóval kockázatosabb volt, de így épségben maradt a lények bundája, vagy páncélja, amiből jobb minőségű és nagyobb mennyiségű árut tudott előállítani.

A lyukban dühöngő szarvasbogár hangjából ítélve ugyancsak fejedelmi állat lehetett.

Dénes Csaba Antal: Sárkánykirályság
Fantasy novella

2017. 08. 07. A novella elolvasása

Mit most elmesélek nektek, téren és időn ível át. Egy másik világ története, mi mégis oly’ szorosan kapcsolódik mostani életünkhöz. Fogadalmat tettem egykor, hogy amit átéltünk, nem hallja tőlem senki emberfia.

De bajtársam már nincs mellettem, és már én sem maradok itt sokáig. Mivel nem árthatok már vele senkinek, tovább adom a titkokat, amiről oly kevesen tudnak. Eskümet megszegvén, kérlek, hallgassatok figyelemmel, s ha nem is hisztek nekem, emlékezzetek öreg barátotok meséjére, és adjátok tovább.

Réges-rég kezdődött minden. Mikor még a királyok kezében pihent a nép sorsa, a lovagok voltak a legbátrabb harcosok, s mikor még varázslat és csoda uralta a földet. Akkor még voltak igazi mágusok, akiknek akarata előtt seregek hódoltak be. Akkor még számított valamit a becsület, az erény, és a hűség. Itt íratott meg a sorsom mindörökre, anélkül, hogy tudhattam volna róla...

De számomra a történet nem itt indul, hanem évszázadokkal, netán ezredekkel később.

Molnár Gergő: A szabadság ára
Wayers novella

2017. 08. 03. A novella elolvasása

Az ébredő nap álmos sugarai bágyadt derengésbe vonták a csendesen szunnyadó város néptelen utcáit. Előző nap ünnepség volt, patakokban folyt a jóféle bor és hajnalig ropták a táncos léptű ifjak. Egy ilyen mulatság utáni nap reggelén ugyan ki akarna korán kelni? Az isteneket sértenék meg általa, hát maradtak inkább ágyaikban, puha dunyhák közt rejtőzve, megpróbálván elkerülni a másnaposság démonával való túlzottan korai találkozást.

Sajnos azonban nem mindenki volt ilyen szerencsés…

Frank H. Grand: A megváltó halál
Wayers novella

2017. 07. 31. A novella elolvasása

Thor arra ébredt, hogy dörömbölnek a cellája ajtaján. Hirtelen nem tudta mire vélni a dolgot, de néhány pillanat alatt rájött: megint harcolnia kell.

Gyerekkorától fogva arra képezték, hogy gladiátorként törvénytelen viadalokon küzdjön az arénában. A gladiátorküzdelmek és ketrecharcok világszerte elfogadott tevékenységek voltak, azonban sok helyen illegálisan működtek: a törvény ugyanis nem engedélyezte a legyőzött fél életének kioltását, a közönség ellenben látni akarta a halált – és ezért súlyos összegeket is képesek voltak fizetni.

Thort kellően jól képezték ki ahhoz, hogy eddig ne találjon legyőzőre, de mai ellenfele mégis kemény diónak ígérkezett: egy északon született, hatalmas termetű, hófehér bundájú tigrissel kellett megküzdenie.

Minden napra egy novella - szabályváltozás

2017. 07. 30. RÉSZLETEK

Változások a játékszabályban!

1. A puzzle darabok nem naponta, hanem hetente egyszer, vasárnap kerülnek kiosztásra.

2. Nem 10, hanem 100 feleslegessé vált puzzle darab után jár egy új, a játékos gyűjteményében még nem szereplő darab.

Eva Benet: Örökölt vér (folytatás)
Science-fiction novella

2017. 07. 29. A novella elolvasása

Az asztalnál szőke, hét éves kislány gyurmázott. Nem közönséges módon. Az elméjével, mentálisan formálta a színes képlékeny anyagot. Bár neki, szinte minden alakítható volt. Igazolták ezt, szobája polcán sorakozó, mentálisan megformált kis állatkái.

Úgy belemerült eme elfoglaltságába, észre sem vette, hogy édesapja belépett a szobába, s lassan, hangtalanul közeledett felé. A férfi tekintetében apai büszkeség csillogott, ahogy figyelte lánya tevékenységét.

Ronan kékesfekete haja katonásan fel volt nyírva, smaragdzöld szeme csodálattal tekintett az apró lánykára. Mellkasát elöntötte a melegség, s egyben a tehetetlen keserűség is, ha csak ránézett Silentre.

Bármennyire szerette volna megtenni, nyilvánosan soha nem ölelhette magához gyermekét. Az a következetes és szigorú nevelés ellen való volt. Érzelmeknek ebben a világban, a közösségükben, nem volt helye. Akit heves érzelemnyilvánításon kaptak, azt kizárták.

Valamit, valamiért.

Dénes Csaba Antal: Kaméleon protokoll
Science-fiction novella

2017. 07. 28. A novella elolvasása

Ugyanaz a két arc villant a sötét éjszakában. Követtek, nem volt kérdés. Azóta a nyomunkban voltak, hogy kijöttünk a bárból.

Az elején fel sem tűntek. Csak baktattunk céltalanul, figyeltük a tájat és a körülöttünk elhaladó embereket.

Én és Norbi, két fiatal bajtárs, ketten a város ellen.

Ám az idő múlásával a tömeg egyre fogyott. Budapest felöltötte alvómaszkját, a csendet csak néhol törte meg bulizó fiatalok alkoholgőzös kiáltása.

Minden napra egy novella

2017. 07. 27.

Nyereményjáték amatőr írók számára. RÉSZLETEK

Küldd el írásaidat: info@wayersfantasy.hu, és szállj harcba naponta az értékes nyereményekért. Minél több műved kerül ki az oldalra, annál nagyobb eséllyel nyerhetsz.

Írj Wayers világán játszódó történeteket, és többszörözd meg nyerési esélyeidet!

Játékszabályzat és a játék aktuális állása a RÉSZLETEK-ben.

Elin Pilad: A kapuőr
WAYERS novella

2017. 07. 26. A novella elolvasása

A hold erőtlen fényével igyekezett megvilágítani a Jubledon kapuja előtti, gyér növényzettel benőtt pusztaságot, de próbálkozásainak minduntalan gátat szabtak a feketébe öltözött, szeplőtlen égbolton lomhán lebegő fátyolfelhők.

Loudon Stuve laposakat pislogva, kimerülten állt az őrtoronyban. Csak a hűvös éjszakai levegő tartotta ébren: amikor már majdnem elszenderedett, szemtelenül vörösre csipkedte a férfi arcát.

Loudon Stuve középkorú, alacsony, tömzsi ember volt. Dús, szénszínű szakálla közrefogta pufók arcát: vastag száját, tömpe orrát és mélyen ülő, apró szemeit. Termete és fizimiskája alapján nem lehetett jóképű, délceg katonaként tekinteni rá, és személyisége egy cseppet sem javított az összképen. Egy iszákos, lusta, naplopó ember hírében állt, akit az anyja elküldött otthonról, mert már nem akarta gondját viselni a semmirekellő, közel negyven éves fiának.

Az alig öt méter magas toronyból Loudon messzire ellátott, de az itt-ott kisebb cserjékkel és vékony törzsű fákkal díszített, egyhangú táj bámulása nem jelentett felüdülést a számára. Ahogy a hold egy pillanatra kikukucskált a felhők mögül, sápadt fényénél a férfi egy sebes árny mozgására lett figyelmes alig pár méterre a kaputól. Azonban hiába meresztette a szemeit, nem látott semmit, csak a bokrok mozdulatlan körvonalai rajzolódtak ki a félhomályban, majd a holdat újból eltakarta egy felhő, és minden sötétségbe borult.

Matt Preca: Szabadok Társasága
WAYERS novella

2017. 07. 24. A novella elolvasása

- Hé, te! Állj csak meg egy pillanatra!

A szólított – egy csuklyás köpenyt viselő, nyúlánk fiatalember – megtorpant. Lassan visszafordult a sikátorban, hogy szembenézzen az őt megszólítóval.

Az illető nem látszott ijesztőnek, legalábbis első pillantásra nem. Alacsony, kövérkés férfi volt, zsírosan fénylő, kerek ábrázattal. Ruhája gazdagságot és előkelőséget sugárzott. Smaragd válltűvel díszített palástot viselt, apró smaragdkövekkel szegett tunikát, fejére pedig smaragdforgós turbánt tekert. Melle közepéig érő, göndörített, illatos olajjal kent szakállát csillogó akvamarinporral hintette be.

Széles, nyájas mosollyal nézett a fiatalemberre, annak kék szemében azonban gyanakvás villant. A smaragdruhás férfi mögött ugyanis négy jól megtermett fickó állt. Mellvértet és sisakot viseltek, övükben tőr, kezükben lándzsa. Testőrök lehettek? Teljesen elzárták a sikátor keskeny kijáratát.

A fiatalember ekkor hátrapillantott, s azt kellett látnia, a sikátor túlsó végében is ott áll négy marcona alak, szakasztott másai a smaragdruhás férfi mögött silbakolóknak.

A kelepce bezárult: a keskeny téglafalak közül – ahová nem nyílt sem ajtó, sem ablak – nem volt menekvés. A fiatalember miközben visszafordult a smaragdruhás férfi felé, kezét az övén függő kard markolatára csúsztatta.

Dénes Csaba Antal: Tűzburok
WAYERS novella

2017. 05. 11. A novella elolvasása

A felkelő nap vörös derengést bocsátott a sötét, veszélyekkel teli erdőre. A feketébe öltözött fák körül megannyi árnyék suhant, a távolban szárnyak verdesése és motoszkálás zaja tört fel egy domb méretű földkupacból.

A lány nem tudta pontosan, milyen lények fészkelhetnek arra fele, de jelenleg nem látott más kiutat. Utolsó ereje is fogyatkozott a kimerítő hajsza következtében, s üldözői egyre közeledtek. Finoman ívelt arca már régóta falfehér volt, fekete szövet kabátjából és nadrágjából már csak cafatok maradtak a kecses, csábos testen. Tudta, ami nála van, és az elv, amit szolgál értékesebb, mint saját, immár fikarcnyit sem érő élete.

Nem zavarta, hogy karján és lábszárán is mély vágások éktelenkedtek, sem az, hogy a legutóbbi összecsapásban a kardját is elhagyta. Menekülnie kellett. Nyomában Őrzők loholtak, akik nem nézték tetteik helyességét, s a könyörület szót hírből sem ismerték.

© 2017 www.wayersfantasy.hu